10 największych zagrożeń dla Ziemi

Zastanawiasz się czasami, co spowoduje koniec świata? Naukowcy mają swój ranking pewniaków.

  1. Zanieczyszczenie powietrza

Emisja pyłów i gazów cieplarnianych prowadzi do ocieplenia klimatu. Przede wszystkim przez powstawanie dziury ozonowej i niszczenie warstw atmosfery, które chronią naszą planetę przed zbyt intensywnym działaniem Słońca. Skutki mogą być katastrofalne! Gdyby Ziemia tylko absorbowała ciepło słoneczne, bez jego odprowadzania, oceany i jeziora szybko zaczęłyby wrzeć i wyparowały.

  1. Odpady

Nasze śmieci widać już z kosmosu! Na oceanie tworzą się całe śmieciowe wyspy, by nie rzec kontynenty. A wciąż produkujemy więcej i więcej odpadów, nie dbamy o ich przetwarzanie i odpowiednie składowanie. Szczególnie niebezpieczne są śmieci radioaktywne, które rozkładają się przez miliony lat i w każdej chwili mogą spowodować katastrofę

  1. Wyczerpanie się źródeł energii

Ludzkość jest niepoprawnie optymistyczna w swoim przeświadczeniu co do energetycznego bezpieczeństwa. Tymczasem konsumpcja rośnie, surowców naturalnych nie przybywa, tylko ubywa. Liczymy na to, że naukowcy opracują technologie pozyskiwania energii z nowych źródeł, ale na razie żadnego przełomu nie widać. Możemy zostać z do cna wybebeszoną Ziemią i niczym więcej. A to, w najlepszym razie, oznacza powrót do epoki kamienia łupanego.

  1. Wycieki

Gigantyczna plama ropy naftowej zabijająca wszelkie życie to może nie najbardziej spektakularny, ale za to wielce prawdopodobny początek końca. Pod uwagę jest też brany wyciek innych chemikaliów. Byłby to początek reakcji łańcuchowej – zabicie życia w jednym morzu czy oceanie spowodowałoby zachwianie równowagi biologicznej w innych akwenach, a potem na kontynentach.

  1. Wycinanie lasów

Usunięcie płuc to pewny wyrok śmierci. Płucami naszej planety są lasy, a my je powoli, ale konsekwentnie wyrąbujemy. Pola i pastwiska nie zapewnią nam dostatecznej ilości tlenu. Ziemia zacznie się dusić, a my razem z nią.

  1. Niszczenie bioróżnorodności

Nie chcemy komarów, niskoplennych zbóż, zwierząt, które niszczą uprawy, i drzew, które nie przynoszą zysku. W ten sposób niszczymy bioróżnorodność. Za to chętnie bawimy się w Pana Boga i flancujemy różne gatunki z kontynentu na kontynent. A one wypierają gatunki rodzime, które w ten sposób wymierają. To błąd, nie można naruszać ekosystemu. Bo w końcu namieszamy tak, że dla nas też nie będzie w nim miejsca.

  1. Topnienie Antarktydy

Naukowcy zrobili symulację, co by się stało, gdyby roztopił się tylko jeden z sześciu wielkich lodowców tworzących ten kontynent. Otóż poziom wody w Bałtyku wzrósłby do tego stopnia, że Gdańsk i Malbork znalazłyby się pod wodą. Obecny poziom wody w morzach już jest o 20 cm wyższy niż w czasach przed globalnym ociepleniem! Naukowcy są pesymistami – nie da się powstrzymać wielkiego topnienia. Do końca stulecia znikną lodowce w Alpach, potem w Himalajach. Ziemia może się stać planetą całkowicie pokrytą oceanem. Dla nas nie będzie na niej miejsca.

  1. Wielka epidemia

Genetycy majstrują przy genomie wielu bakterii, wirusów i grzybów. Co będzie, gdy jeden z nich wymknie się z laboratorium? Może nastąpić epidemia na niespotykaną skalę. Czarna zaraza czy grypa hiszpanka to byłby pikuś. Wystarczy, że liczba ofiar przekroczy granicę, po której ludzkość nie mogłaby się odrodzić. Będzie po nas!

  1. Bomba demograficzna

Jest nas ponad 7 mld i ciągle przybywa. Nawet jeśli w krajach rozwiniętych przyrost naturalny spada, to w rozwijających się – rośnie. Wraz ze wzrostem populacji przybywa śmieci, a ubywa surowców naturalnych. Im więcej ludzi, tym więcej jedzenia i innych artykułów trzeba produkować. Naukowcy wyliczyli, że podwojenie obecnej liczby ludności wymagałoby prawdopodobnie czterokrotnego wzrostu produkcji rolnej, sześciokrotnego zużycia energii, ośmiokrotnego wzrostu wartości produkcji globalnej. A tego Matka Ziemia by nie wytrzymała…

  1. Terroryzm

Terroryści to nie tylko zagrożenie dla ludzi, ale także dla planety. W dotychczasowych zamachach używano konwencjonalnych środków rażenia, ale w przyszłości terroryści mogą sięgnąć po broń chemiczną lub atomową. Jeśli skala rażenia będzie duża – wszelkie życie może wyginąć.