Biała Podlaska: realizuje ideę Eko-City

Ostatnio odwiedziliśmy zachód Polski, teraz z kolei dotarliśmy na wschód, a dokładnie do Białej Podlaskiej, którą w ramach akcji „Czyste, Zielone Miasta" odwiedziliśmy 19 września. Nasz projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem, dzięki któremu miasto zyskało aż 300 nowych drzewek.

W akcji wsparło nas kilkaset uczniów bialskich szkół, seniorzy, mieszkańcy oraz władze miasta - w tym sam prezydent Michał Litwiniuk. Razem posprzątaliśmy teren przy „Małpim Gaju” (Parku XX-lecia), skąd zebraliśmy 600 kg śmieci. Następnie w okolicach rzeki Krzny, zasadziliśmy około 300 sadzonek czarnej olchy przekazanych przez Lasy Państwowe. Wydarzeniu towarzyszyły konkursy ekologiczne dla najmłodszych, a dzieci otrzymały pamiątkowe upominki związane z ekologią. Na koniec uczestnicy mogli odpoczywać przy wspólnym grillu.

 

Biała Podlaska - realizuje ideę Eko-City

Choć nazwa może być nieco myląca, to miasto leży w województwie lubelskim, nad rzeką Krzną stanowiącą lewy dopływ Bugu. Ostatnie lata dla Białej Podlaskiej to czas rozwoju terenów zielonych, w tym inwestycji o charakterze ekologicznym i edukacyjnym. Skupiają się one głównie w osi Szlaku Doliny Krzny oraz w ciągu rozwijającego się miejskiego systemu komunikacji pieszo-rowerowej. Są to m. in. parki o charakterze edukacyjno-ekologicznym („Małpi Gaj” przy ul. Zamkowej, park osiedlowy przy ul. Stefana Drzewieckiego), wiaty i platformy obserwacyjne, pawilon edukacyjny, a także przystanki wiedzy ekologicznej z tablicami informacyjnymi. Szlaki pieszo-rowerowe bardzo szybko zyskały popularność wśród mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają rower nie tylko do rekreacji, ale też dojeżdżają nim do pracy. Odzwierciedleniem rozwijającego się trendu jest zdobycie w tym roku przez miasto pierwszego miejsca w ogólnopolskim plebiscycie Rowerowa Stolica Polski.

 

Od ponad dwudziestu lat Biała Podlaska konsekwentnie realizuję ideę Eko-City. Jej celem jest nie tylko poprawa jakości życia mieszkańców, ale również ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń, zrównoważone wykorzystywanie naturalnych zasobów oraz harmonijne łączenie środowiska miejskiego z otaczającą go przyrodą. Dzięki wspólnym działaniom władz miasta oraz Spółki BWIK "Wod-Kan" w Białej Podlaskiej udało się znacząco ograniczyć ilość szamb, dzikich wysypisk oraz szkodliwych kopciuchów, niemal wszystkie gospodarstwa domowe podłączone są do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego, zarządzenie odpadami prowadzone jest w nowoczesny i ekologiczny sposób, a produkcja biogazu i instalacja pomp ciepła na szeroką skalę ograniczyła zdecydowanie emisję miejskich zanieczyszczeń.

Miasto bierze także udział w unijnym projekcie dotyczącym odnawialnych źródeł energii, w ramach którego mieszkańcy otrzymują dofinansowanie do instalacji wytwarzających zieloną energię takich jak: piece na biomasę, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne. Przygotowany przez Urząd Miasta Biała Podlaska projekt jest jednym z największych tego rodzaju przedsięwzięć w regionie stworzonym na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych.

Autor: Karolina Pawłowska
Fot. UM Biała Podlaska