Białystok: zielona stolica Podlasia

W piątek 4 listopada nasza akcja „Czyste, Zielone Miasta” dotarła do Białegostoku, największego miasta północno-wschodniej Polski i stolicy województwa podlaskiego. To nie tylko gospodarcze, naukowe i kulturalne centrum regionu, które może się pochwalić między innymi nowoczesnym kompleksem kampusu uniwersyteckiego, budynkiem Opery i Filharmonii Podlaskiej czy Stadionem Miejskim, ale także miasto wysoko notowane w ogólnoeuropejskich rankingach najlepszych miejsc do życia.

Wraz z mieszkańcami spotykaliśmy się Lesie Bacieczkowskim. Towarzyszyli nam przedstawiciele miasta, w tym prezydent Tadeusz Truskolaski oraz przewodnicząca komisji sportu i turystyki w Radzie Miejskiej - Jowita Chudzik. Przy wsparciu Nadleśnictwa Dojlidy posadziliśmy 300 sadzonek dębów i świerków. Podczas wydarzenia odbyły się także warsztaty segregacji śmieci prowadzone przez Departament Gospodarki Komunalnej w Białymstoku.

 

Białystok: zielona stolica Podlasia

Historia Białegostoku sięga XV wieku, nic więc dziwnego, że funkcjonuje tu kilkanaście uczelni wyższych, a turyści mogą natknąć się na prawdziwe perły architektury gotyckiej, renesansowej i barokowej. Miłośnicy historii mają zresztą ułatwienie zadanie, bowiem część zabytków została oznakowana na turystycznych szlakach tematycznych, m.in. Dziedzictwa Żydowskiego, esperanto i wielu kultur czy białostockich świątyń oraz fabrykantów.

 
 
Białystok stawia na ekologię, o czym świadczą przyznane miastu przed rokiem przez Polską Izbę Ekologii EKOLAURY 20-lecia. Wśród licznych docenionych przedsięwzięć znalazły się takie inicjatywy, jak niewykaszanie zieleńców w pasach drogowych, projekt „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”, który polega na badaniu i opisywaniu walorów przyrodniczych, a także rozwój błękitno-zielonej infrastruktury mającej wpływ na poprawę środowiska naturalnego. W ramach poprawy infrastruktury wodnej władze miejskie zrealizowały szereg inwestycji, na przykład dokonano rewitalizacji stawów przy ul. Marczukowskiej i Mickiewicza. Pozwoliło to z kolei przechwycić część przepływu wody Bażantarki, co korzystnie wpłynęło na lokalne obniżenie temperatury powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
 
Wizytówką miasta są także „Białostockie Łąki Kwietne”, gdzie tylko w tym roku zajęły one powierzchnię blisko 54 hektarów, w tym z 9 hektarów łąk wysiewanych oraz 45 hektarów łąk naturalnych powstałych dzięki rezygnacji z koszenia pasów drogowych i poboczy. Uzyskane w ten sposób korzyści dla środowiska naturalnego są nieocenione – zwiększa się retencja wody, powstają nowe siedliska dla owadów i ptaków, poprawia się też estetyka samego miasta, które przypomina ukwiecone dywany.

 

Już przed dekadą przebudowano również reprezentacyjną ulicę Lipową, która została zwężona, a po jej bokach pojawiły się drogi rowerowe, chodniki i drzewa. Miasto zasłynęło też inicjatywą tzw. zielonych przystanków z roślinnością na dachach wiat. Oprócz tego władze Białegostoku wspierają komunikację rowerową, m.in. poprzez budowę ścieżek prowadzonych w niekonwencjonalny sposób, np. poprzez bezkolizyjne tunele. W mieście działa też system roweru publicznego, który jest integralną częścią komunikacji miejskiej.

Autor: Przemysław Szubartowicz, Karolina Pawłowska
Fot: UM Białystok