Elektrośmieci - cenne czy niebezpieczne odpady?

Elektrośmieci to zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne. Jako odpady, które zawierają substancje toksyczne, stanowią zagrożenie dla środowiska. Z drugiej strony są źródłem cennych surowców, które warto odzyskać. Dlatego trzeba pamiętać jak istotna jest odpowiednia utylizacja tych odpadów oraz ich dalszy recykling.

Co takiego zawierają elektrośmieci, że musimy z nimi postępować w odpowiedni sposób?  


Przede wszystkim zawierają substancje szkodliwe. Jeśli odpady utylizowane są w niewłaściwy sposób i dostaną się do środowiska mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Do takich niebezpiecznych substancji należy ołów, kadm czy brom, które mają silne działanie toksyczne oraz rakotwórcze. Podstawową zasadą jeśli chodzi o elektrośmieci jest to, aby nie wyrzucać ich do byle jakiego pojemnika na śmieci lub co najgorsze pozostawić gdzieś w lesie czy nad rzeką. Ich zbiórkę prowadzą głównie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Często zużyte sprzęty możemy również zostawić w specjalnych pojemnikach znajdujących się w galeriach handlowych bądź sklepach budowlanych. Takich miejsc zbiórki jest zatem wiele, dlatego nie gromadźmy zużytego sprzętu w domu. Nigdy sami także nie próbujmy go rozmontować. Niewłaściwa rozbiórka sprzętu może spowodować wyciek toksycznych substancji.

 

Elektrośmieci to także źródło cennych surowców, które warto ponownie odzyskać do stworzenia nowych produktów.


Najczęściej w zużytym sprzęcie elektronicznym, takim jak telefon komórkowy, możemy znaleźć złoto, srebro, miedź czy pallad. Pomysłów na wykorzystanie tych surowców na pewno nie zabraknie, zaczynając od kabli czy akumulatorów, a kończąc na biżuterii. Surowce te mają ograniczone zasoby, a ich pierwotne wydobycie jest trudne i kosztowne. Dlatego ze względu na szerokie zastosowanie i właściwości tych materiałów, ich odzysk jest korzystny pod kątem ekonomicznym ale przede wszystkim ekologicznym. Recykling elektrośmieci wpisuje się tym samym w globalny trend o nazwie "urban mining", czyli "górnictwo miejskie", którego celem jest pozyskiwanie surowców ze zużytych sprzętów oraz infrastruktury miejskiej stworzonej przez człowieka.

 

Aby ograniczyć znacząco powstawanie elektrośmieci, warto zacząć od siebie!


Według badań CBOS  (Centrum Badania Opinii Społecznej) z telefonów komórkowych korzysta aż 96% Polaków. Sprzęt ten wymieniamy średnio co 2-3 lata. Trochę dłużej korzystamy z telewizorów i komputerów, które zmieniamy po około 5-6 latach. To ogromne zużycie sprzętu elektronicznego powoduje znacznie zwiększenie ilości elektrośmieci w ostatnich latach. A będzie ich jeszcze przybywać. Dlatego tak istotna jest zmiana naszych konsumenckich decyzji i przyzwyczajeń. Kupujmy świadomie niezbędne sprzęty, które są trwałe i posłużą nam dłużej niż tylko 2 lata. Nie powinniśmy też ulegać zbytnio chwilowym trendom czy zachciankom, które powodują to, że sprzęt elektroniczny i elektryczny zmieniamy zbyt często.

Autor: Karolina Pawłowska
Fot:. pixabay.com/ Glavo/ Bru-nO