Kolejny, duży krok do powstania elektrowni jądrowej w Polsce

Podpisano porozumienie wstępne dotyczące utworzenia spółki celowej realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w rejonie konińskim. Całość wybuduje południowokoreański koncern Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Inwestycję po stronie polskiej zrealizuje spółka stworzona przez ZE PAK i PGE. Spółka celowa opracuje studium wykonalności projektu, przeprowadzi badania terenu oraz ocenę oddziaływania elektrowni jądrowej na środowisko.

- Cieszę się, że lokalizacja ZE PAK w Pątnowie po wstępnych analizach została oceniona jako perspektywiczna do posadowienia elektrowni jądrowej. Analizy przeprowadziliśmy w ciągu zaledwie 4 miesięcy wspólnie z naszymi partnerami PGE i KHNP. Jestem bardzo zadowolony, że ustaliliśmy w ramach Wstępnego Porozumienia kluczowe warunki współpracy z PGE. To milowy krok do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Chciałbym serdecznie wszystkim tak intensywnie pracującym nad tym projektem podziękować. Kluczowym jest zapewnienie Polakom taniej, czystej i stabilnej energii na następne kilkadziesiąt lat – mówi Zygmunt Solorz, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

Na inwestycję będą składały się dwa bloki o mocy 1400 MW każdy. Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Oddanie pierwszego zaplanowano na 2035 r. Centralna lokalizacja Pątnowa, przy jednym z kluczowych węzłów energetycznych, umożliwia wyprowadzenie energii elektrycznej we wszystkich kierunkach, przy jednoczesnym minimalizowaniu strat związanych z przesyłaniem energii i optymalnym wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej.

 

 - Jest to pierwsza tak wielka inwestycja w Polsce prowadzona w partnerstwie publiczno-prywatnym. To przełom w polskiej gospodarce, dlatego inwestycja musi być prowadzona w sposób transparentny, czytelny i czysty - podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Wspólna spółka PGE i ZE PAK będzie reprezentować polską stronę na wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Warunkiem powołania spółki przez PGE i ZE PAK jest uzyskanie zgody UOKiK.

Źródło: Polsat News/ Zielona Interia/ ZE PAK
Fot. pixabay.com/ Mingo123/ distelAPPArath