Łuków: rekreacja i wypoczynek na łonie natury

W niedzielę 25 września wraz z naszą akcją „Czyste, Zielone Miasta” dotarliśmy do Łukowa. 160 kilogramów zebranych śmieci oraz 300 posadzonych drzewek to pozytywny bilans naszego wydarzenia.

Do wspólnego działania przyłączyli się uczniowie, seniorzy oraz przedstawiciele władz miasta wraz z wiceburmistrzem Mateuszem Popławskim. Razem udało nam się posprzątać las przy kompleksie wypoczynkowym „Zimna Woda", zabierając około 160 kilogramów śmieci. Teren łukowskiego zalewu zyskał 300 młodych drzewek, wśród których znalazł się dąb szypułkowy, brzoza brodawkowa, sosna pospolita czy jabłoń dzika. Symbolicznie zasadziliśmy też 3 lipy drobnolistne, które zapoczątkowały planowane w mieście nasadzenia aż 180 nowych drzew. W ramach naszej akcji rozdaliśmy także 200 sztuk sadzonek dostarczonych przez Lasy Państwowe. Na koniec odbył się konkurs wiedzy ekologicznej, a na uczestników czekał ciepły poczęstunek przy wspólnym ognisku.

 

Łuków: rekreacja i wypoczynek na łonie natury
 
Łuków to miasto w województwie lubelskim liczące prawie 800 lat, zlokalizowane na pograniczu Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Przez Łuków przepływa rzeka Krzna Południowa oraz Północna - największy, lewy dopływ Bugu. Niemal z każdej strony miasto otaczają lasy jak Zimna Woda, Góry czy Zapowiednik. W Łukowie nie brakuje tez terenów zielonych, które dodatkowo w ostatnich latach przeszły rewitalizację jak np. Park Miejski.

Od kilku lat miasto może pochwalić się bogatą bazą rekreacyjną, a zwłaszcza nowoczesnym kompleksem "Zimna woda" znajdującego się na terenie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000. Mieszkańcy mogą korzystać tam z kąpieliska, pomostów spacerowych oraz licznych boisk. Wypoczynek na terenie kompleksu jest atrakcyjny także z uwagi na sąsiedztwo Rezerwatu Jata oraz innych terenów leśnych zachęcających do aktywnej turystyki pieszej i rowerowej.

 

Oprócz dbałości o ofertę rekreacyjną dla mieszkańców i osób odwiedzających miasto, Łuków stara się również poprawić czystość powietrza i wdrażać ekologiczne rozwiązania. Od kilku lat realizowany jest program dopłat do wymiany starego pieca na nowy i ekologiczny, modernizowane jest też oświetlenie uliczne na energooszczędne lampy ledowe. Ponadto trwają inwestycje polegające na budowie elektrociepłowni na zrębki z możliwością produkowania prądu oraz kompostowni odpadów.

Autor: Karolina Pawłowska
Fot. UM Łuków