Przemyśl: pogranicze, przyroda i niezliczone zabytki

Wraz z naszą akcją „Czyste, Zielone Miasta” 23 października odwiedziliśmy Przemyśl, jedno z najstarszych miast Podkarpacia, które istniało już w X wieku. I choć zwane jest polską stolicą fajek i ludwisarstwa - przemyskie fajki znane są na całym świecie, a dzwony rozbrzmiewają na wszystkich kontynentach - to nie zapomina także o ekologii.

Razem z mieszkańcami Przemyśla oraz prezydentem miasta - Wojciechem Bakunem spotykaliśmy się w Parku na Lipowicy. Wspólnymi siłami udało się nam posadzić 50 sztuk dębu szlachetnego. Z terenu parku zebraliśmy z kolei około 500 kg śmieci. Na uczestników czekały również dodatkowe atrakcje zorganizowane przez Urząd Miasta, a także Nadleśnictwo Krasiczyn.

 

Przemyśl: pogranicze, przyroda i niezliczone zabytki

W Przemyślu znajduje się największa liczba obiektów zabytkowych w obszarze województwa podkarpackiego. Wśród nich są Pałac Biskupów Greckokatolickich, wczesnobarokowy klasztor oo. karmelitów, wieża cerkiewna, czyli zegarowa, gdzie znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Dzwonów i Fajek, czy secesyjne kamienice. Aby podziwiać piękno miejskiego i okolicznego krajobrazu warto odwiedzić Zniesienie i Kopiec Tatarski, według legendy usypany przez Tatarów jako mogiła poległego w walce chana. Oprócz tego warto wspomnieć o znajdującym się tylko 7 kilometrów od miasta Arboretum w Bolestraszycach, niezwykłym w skali kraju parku-ogrodzie, gdzie podziwiać można gatunki roślin z całego świata. Położony na Sanem Przemyśl ma także wiele do zaoferowania miłośnikom turystyki wodnej.

 
 
Przemyśl dba o swój wizerunek, przyrodę i ekologię. Na początku października tego roku odbyła się konferencja podsumowująca działania projektu „Safe City, bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City”. Przemyski projekt ukierunkowany był na różne aspekty bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ekologicznego i środowiskowego. W jego ramach Fundacja Odzyskaj Środowisko prowadziła różnego rodzaju akcje edukacyjne, w tym m. in. wyprodukowała filmy opowiadające o bezpieczeństwie ekologicznym, które trafiły nieodpłatnie do przemyskich szkół.

 

Edukacja to też ważny element walki z problemem zaśmiecania i powstawania dzikich wysypisk. Dlatego miasto prowadzi liczne akcje informacyjne uświadamiające mieszkańców jak właściwie postępować z odpadami, aby nie lądowały w zaroślach, lasach oraz na pobliskich łąkach. Władze Przemyślą starają się namawiać mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie nieodpłatnie można oddać przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble czy też odpady wielkogabarytowe.

Autor: Przemysław Szubartowicz/ Karolina Pawłowska
Fot. UM Przemyśl Grzegorz Kornas