Puławy: nadwiślańskie miasto i kolebka polskiego muzealnictwa

Położone w zachodniej części województwa lubelskiego Puławy, odwiedziliśmy w ramach akcji „Czyste, Zielone Miasta" w poniedziałek 17 października. Oprócz tradycyjnego już sprzątania i sadzenia drzewek było sporo dodatkowych atrakcji w tym quizy, zabawy, rozłożenie domków dla jeży czy wspólna rozmowa o bioróżnorodności.

W Puławach nasza akcja rozgrywała się równolegle w kilku miejscach. Rozpoczęliśmy przy Leśnej Szkole, gdzie sprzątaliśmy las oraz sadziliśmy drzewka w towarzystwie prezydenta Puław - Pawła Maja. W tym samym czasie młodzież z puławskich szkół ruszyła z pod Skweru Niepodległości w kierunku Pałacu Czartoryskich, aby posprzątać tamtejszy park. Wszyscy spotkaliśmy się przy ul. Krańcowej 23, by wspólnie zasadzić krzewy oraz drzewa. Finał naszego wydarzenia miał miejsce ponownie na Skwerze Niepodległości, gdzie na uczestników czekało m. in. stoisko Lasów Państwowych, Wodociągów Puławskich oraz słodki poczęstunek. Podczas akcji zebraliśmy 150 kg odpadów, posadziliśmy ok. 300 sztuk drzew - buków, dębów oraz klonów, 15 krzewów pęcherznicy, a także wydaliśmy mieszkańcom 170 sadzonek. Uczestnicy wzięli także udział w specjalnym evencie przyrodniczym przygotowanym przez pracowników Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym pn. „Miejska dżungla".

 

Puławy: nadwiślańskie miasto i kolebka polskiego muzealnictwa

Puławy to największe nadwiślańskie miasto położone między Krakowem a Warszawą, na styku czterech rejonów geograficznych: Wyżyny Lubelskiej, Niziny Mazowieckiej, Doliny Środkowej Wisły i wschodniego skrawka Równiny Radomskiej. Wraz z sąsiadującym Kazimierzem Dolnym oraz Nałęczowem tworzą turystyczny trójkąt, czyli krajobraz wąwozów lessowych, lasów łęgowych oraz nielicznych już stawów. 

Oprócz walorów przyrodniczych, Puławy najczęściej kojarzymy z pałacem książąt Czartoryskich otoczonym przez zabytkowy park krajobrazowy. Słynną budowlę wzniósł w XVII wieku książę Lubomirski, ale dopiero za czasów księżnej Izabeli zyskał nowy blask, podobnie jak rozbudowany wówczas park. Początkowo ogród urządzony był w stylu francuskim, natomiast za sprawą Czartoryskich zmienił się w romantyczny ogród angielski ze specjalnie zaprojektowanymi budynkami. Wśród nich znajduje się m. in. Brama Rzymska, Kaplica wzorowana na rzymskim Panteonie, Pałac Marynki, a także Dom Gotycki i Świątynia Sybilli, w których księżna Izabela stworzyła pierwsze w Polsce muzeum.

 

Puławy to także przepływająca przez miasto Wisła, która na tym odcinku zachowała swój naturalny charakter z licznymi odnogami oraz wyspami. Wzdłuż rzeki biegną odnowione kilka lat temu bulwary łączące ze sobą dwa puławskie mosty. Dodatkowo nad Wisłą mieści się marina ze stanowiskami jachtowymi, wypożyczalnią rowerów i kajaków oraz polem kempingowym. Inwestycja dała mieszkańcom nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji, jednocześnie przywracając ruch turystyczny nad Wisłę.

Miasto Puławy od wielu lat prowadzi kampanie edukacyjne z zakresu ekologii m. in. o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi poprzez organizację wydarzeń ekologicznych, happeningów, pogadanek, produkcji filmów, czy gier edukacyjnych. Corocznie dla mieszkańców przygotowywany jest harmonogram odbioru odpadów, zawierający kompleksowe informacje jak prawidłowo należy je segregować. Dodatkowo prowadzona jest ocena segregacji śmieci. Jeśli odpady są zbierane nieprawidłowo mieszkańcy dostają najpierw żółtą, a kolejnym razem czerwoną nalepkę, co może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty. Dzięki tym działaniom możliwy jest jeszcze większy i skuteczny recykling. Jest to również sposób na uniknięcie podwyżek za gospodarowanie odpadami.

 

W roku 2020 został oddany do użytkowania nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach, który obsługuje dwie gminy: Miasto Puławy i Gminę Puławy. Został on wyposażony w nowoczesną infrastrukturę ułatwiającą przyjmowanie od mieszkańców wszystkich rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Dodatkowo działa tam również punkt wymiany rzeczy, nadających się do ponownego użytkowania, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Choć PSZOK działa dopiero dwa lata to z powodzeniem spełnia swoją rolę w systemie gospodarowania odpadami, o czym świadczy fakt, że trafia do niego niemalże 25 proc. wytworzonych odpadów komunalnych w obsługiwanych gminach.

Na koniec warto wspomnieć, że mieszkańcy Puław mogą korzystać z licznych dotacji środowiskowych, takich jak dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, systemów zbierania wody deszczowej oraz likwidacji kopciuchów. Dofinansowanie dotyczy również usuwania wyrobów zawierających azbest, tak aby do 2032 roku całkowicie usunąć go z terenu miasta.

Autor: Karolina Pawłowska
Fot. UM Puławy