Starachowice: miasto zielonej przyszłości

Do Starachowic - miasta z tradycjami przemysłowymi, które współcześnie wybrało zieloną przyszłość - dotarliśmy w niedzielę 16 października. W ramach naszej akcji „Czyste, Zielone Miasta” tradycyjnie krzewiliśmy postawy proekologiczne podczas sprzątania terenu i sadzenia drzew. W ten sposób wpisaliśmy się w filozofię władz Starachowic, które konsekwentnie stawiają na przyrodę i rozwój zdrowego trybu życia.

Miejscem naszej akcji był malowniczy Park na Szlakowisku. Podczas ekologicznych działań towarzyszyli nam przedstawiciele władz miasta w tym prezydent Marek Materek. Dołączyli do nas również seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jako pierwsza organizacja w mieście stała się członkiem Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Wspólnie zasadziliśmy 15 lip, a mieszkańcom rozdaliśmy ok 350 sztuk dębu, sosny, lipy, klonu i jawora. Zebraliśmy również śmieci do 39 worków 60-cio litrowych oraz 28 worków 120-sto litrowych, dwie opony, telewizor oraz zderzak do auta.

 

Starachowice: miasto zielonej przyszłości

Historia Starachowic sięga XVI wieku. Miejscowość prawdopodobnie wzięła swą nazwę od Strzecha, legendarnej postaci, hutnika, dzierżawcy cysterskiej kuźnicy znajdującej się przy kopalni żelaza zwanej Minerą Starzechowską. W połowie XIX wieku Starachowice były już największym ośrodkiem przemysłu metalowego, w dwudziestoleciu międzywojennym produkowano tam uzbrojenie, a po wojnie zasłynęły z popularnej fabryki samochodów ciężarowych.

 

Starachowice położone na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Podgórza Iłżeckiego, w dolinie rzeki Kamiennej - są częścią wspaniałego krajobrazu leśnego, którzy stanowi pozostałość Puszczy Świętokrzyskiej. Nic więc dziwnego, że włodarzom zależy na tym, by wpisać swe miasto we współczesny trend proekologiczny. Stąd budowanie zielonych ogrodów, stałe powiększanie ścieżek rowerowych dla miłośników aktywnego stylu życia, rewitalizacja Parku Miejskiego, skwerów i innych terenów zielonych.

W tym kontekście warto wspomnieć, że pięć lat temu gminie Starachowice udało się pozyskać niemal 23 miliony złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20, w tym na rewitalizację obszarów miejskich. W mieście trwają prace m. in. nad naturalnym oczyszczeniem zbiornika wodnego Pasternik metodą biologiczną tzw. bioremediacją. Dzięki odpowiednio dobranym szczepom bakterii oraz grzybów, które rozkładają zanieczyszczenia, woda w porośniętym kiedyś zbiorniku stopniowo się oczyszcza. Metoda bioremediacji jest bezpieczna dla środowiska, a w dodatku zdecydowanie poprawia znacznie warunki żyjącym w wodzie organizmom.

 

Wśród ekologicznych działań warto wspomnieć także o projekcie zamieniania placówek oświatowych w tzw. EkoSzkoły. Obecnie trwa opracowywanie koncepcji utworzenia takiego miejsca na terenie Szkoły Podstawowej nr 11. Budynek i przestrzeń EkoSzkoły będą ogólnodostępne dla mieszkańców, stając się miejscem spotkań i wypoczynku, jak również realizacji działań edukacyjnych oraz kształtowania świadomości ekologicznej.
 
Z kolei zakup 20 autobusów zasilanych CNG (sprężonym gazem ziemnym), to część gigantycznego projektu realizowanego w mieście, obejmującego m. in. wymianę taboru, budowę stacji tankowania CNG i stacji obsługi autobusów. Od 1 kwietnia władze Starachowic wprowadziły także bezpłatną komunikację dla mieszkańców miasta, która zachęca do korzystania z transportu publicznego i jednocześnie zmniejsza szkodliwą emisję zanieczyszczeń.

Autor: Przemysław Szubartowicz/ Karolina Pawłowska
Fot. UM Starachowice