Stowarzyszenie Program Czysta Polska i OSP razem na rzecz ekologii

Stowarzyszenie Program Czysta Polska i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej będą współpracowały na rzecz promocji ekologii i bezpieczeństwa pożarowego.

W ramach zawartego Porozumienia obydwie organizacje chcą podjąć wspólne działania na rzecz ochrony środowiska, a zwłaszcza powietrza, lasów oraz gleby. Mają w tym pomóc akcje informacyjne i edukacyjne o tematyce ekologicznej, które pokażą lokalnym społecznościom, że każdy może zrobić coś dobrego dla środowiska poprzez zmianę stylu życia i codziennych nawyków.


Planowana jest także promocja działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, takich jak np. termomodernizacja budynków, poprawa warunków wentylacji, instalacja fotowoltaiki czy wymiana pieców – tzw. kopciuchów.


Ważną częścią Porozumienia jest współpraca dotycząca wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego kraju, w szczególności przeciwdziałanie nielegalnemu spalaniu odpadów czy wypalaniu traw, które często przekształca się w pożary niszczące ogromne obszary lasów, pól czy łąk. Zbliża się okres, gdy rośnie zagrożenie pożarowe i liczba pożarów, więc edukacja w tym zakresie jest szczególnie istotna.


Jak podkreśla Stanisław Janowski - prezes Stowarzyszenia Program Czysta Polska oraz Waldemar Pawlak - były premier i obecny prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, największą wartością tych dwóch organizacji są ludzie z pasją, którzy wspólne działają rzecz ekologii, edukacji oraz ochrony naszego środowiska.

Fot. Polsat News