Tarnowskie Góry: wyjątkowy krajobraz i cenne kruszce

Kolejnym przystankiem na mapie akcji „Czyste, Zielone Miasta" były Tarnowskie Góry, które odwiedziliśmy 16 maja. To położone na Śląsku miasto znane jest z pięknego krajobrazu, bogatej historii oraz występujących tam złóż srebra, cynku oraz ołowiu. Chcąc integrować mieszkańców do wspólnego działania na rzecz ekologii, Stowarzyszenie Program Czysta Polska zainicjowało akcję sadzenia drzew oraz liczne zabawy edukacyjne związane z ochroną środowiska.

Wspólnie z tarnogórskimi uczniami, przedszkolakami oraz seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Centrum Aktywności Seniorów zasadziliśmy 50 dębów, zasialiśmy łąkę kwietną oraz posprzątaliśmy teren parku przy ul. Morcinka. Wspierające naszą akcję Nadleśnictwo Brynek, rozdało mieszkańcom w sumie 80 sadzonek świerku pospolitego, brzozy brodawkowatej oraz sosny pospolitej. Na miejscu zorganizowane były zajęcia o tematyce ekologicznej, konkurs plastyczny oraz konkurencje sportowe. W tych wszystkich działaniach towarzyszył nam burmistrz Tarnowskich Gór - Arkadiusz Czech.

 

Tarnowskie Góry: wyjątkowy krajobraz i cenne kruszce

Tarnowskie Góry to zdecydowanie zielone miasto. Aż 43 proc. całej gminy składa się z terenów leśnych i zielonych. Historyczne parki, cenne pomniki przyrody oraz pogórnicze tereny rekreacyjne, to cechy bogatej przyrody tego miasta. Właśnie górniczy charakter Tarnowskich Gór został doceniony przez międzynarodowe grono. W 2017 roku Komitet Światowego Dziedzictwa wpisał tutejsze kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi na Listę UNESCO. W ten sposób obiekty miasta weszły do nielicznego grona 15 miejsc w Polsce znajdujących się na tej zaszczytnej liście.

Na szczególną uwagę zasługują tutaj pogórnicze tereny zielone, takie jak Park Miejski czy też XIX - wieczny Park w Reptach, który stanowi część większego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego położonego w Dolinie rzeki Dramy. Na granicy z Bytomiem znajduje się także rezerwat przyrody Segiet będący „zieloną" pozostałością po średniowiecznym (a nawet starszym) górnictwie kruszców. W obrębie miasta znajduje się aż 100 pomników przyrody – w tym najstarszy w Polsce kasztan jadalny, który liczy około 450 lat. Są tutaj także obszary objęte programem Natura 2000 jak „Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie”, które stanowią jeden z największych w Polsce siedlisk nietoperzy.

 

Doceniając walory przyrodnicze najbliższego otoczenia, miasto stara się prowadzić liczne działania mające na celu ochronę, nie tylko tych wyjątkowych miejsc, ale także środowiska. W celu zazielenienia miasta, przeprowadzane są liczne akcje nasadzeń. Już tylko w tym roku udało się posadzić 62 drzewa oraz 188 krzewów. Tarnowskie Góry walczą również o czyste powietrze. W tym celu prowadzony jest program wymiany kotłów, termomodernizacja budynków, czy też inwestycje w odnawialne źródła energii. Te ostatnie znacznie przyczyniły się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

Autor: Karolina Pawłowska
Fot. Urząd Miasta Tarnowskie Góry