Zielony festiwal w Wielkopolsce

Wpierając partnerów, z którymi zawiązaliśmy długofalową współpracę podczas projektu „Czyste, Zielone Miasta”, chcemy przedstawiać zielone inicjatywy inspirujące do działania na rzecz ekologii.

Takim wydarzeniem był właśnie odbywający się po raz pierwszy w Wielkopolsce Festiwal Krajobrazu. Jego kluczowy punkt stanowił Kampus Ekologiczny zainicjowany przez pan Marszałka Jacka Bogusławskiego, który jednocześnie był współorganizatorem naszej akcji „Czyste, Zielone Miasta" w Kaliszu.

Inspiracją do powstania Festiwalu była potrzeba promocji walorów regionu Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, lokalnych twórców, rękodzielników, producentów, produktów lokalnych oraz promocja walorów przyrodniczych i turystycznych Puszczy Noteckiej i jej najbliższego sąsiedztwa. Wydarzenie stało się przestrzenią do dyskusji o kryzysie klimatycznym. Festiwal Krajobrazu to także wspomniany wcześniej Kampus Naukowy studentów poznańskich uczelni wyższych, którzy prezentowali swoje dziedziny nauki w swobodny sposób.

 

Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem, pojawiło się aż 300 osób, wystawiono 20 stoisk, strefę naukową tworzyło 40 studentów, a wioską tematyczną zorganizowało 60 osób. Podczas wydarzenia uczestnicy chętnie odwiedzali kuźnię, gdzie kowal na żywo wykuwał drobne ozdoby z metalu oraz stoisko edukacyjno-promocyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, które w zamian za kilogram makulatury wydawało sadzonki drzew liściastych. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się również konkurs „Moda na ekologię”, w którym udział wzięło 29 zespołów i uczestników indywidualnych ze szkół podstawowych z naszego regionu. Uczniowie przebrali się w stroje przypominające wodne zwierzęta.

 

Bardzo ważnym i potrzebnym punktem programu była debata klimatyczna zorganizowana w formie panelu i dyskusji na scenie pod hasłem „Przy szklance wody porozmawiajmy o klimacie”. Czołowi specjaliści z zakresu biologii, klimatologii, ochrony przyrody mogli przedstawić swoje tematy badawcze i wskazać najważniejsze wg. nich problemy skutkujące krytycznie głębokim deficytem wody w przyrodzie, zagrożeniem suszą i pogarszającym się stanem czystości wód. Panel tworzyli: prof. dr hab. Bogdan Chojnicki, dr hab. Maciej Gąbka, dr Kamil Szpotkowski oraz Daniel Lisek – Zastępca Dyrektora ZPKWW. Bardzo ważne były pytania zadane prelegentom przez słuchaczy, a dotyczyły głównie problemów najbardziej palących wielkopolan - deficytu wody w rolnictwie i pogarszającego się stanu czystości wód jezior i rzek. Była to pierwsza debata tego typu, będąca próbą holistycznego przedstawienia problemu zmian klimatycznych i roli człowieka w ich postępowaniu, zorganizowana w wielkopolskich parkach krajobrazowych.

Festiwal Krajobrazu z pewnością na stałe wpisze się do kalendarza imprez organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Fot.: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego