Dane osobowe

 

INFORMACJE OGÓLNE

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego, jakie stosunki łączą nas z osobą, której dane dotyczą.

Najczęściej jest to wykonanie łączącej nas umowy lub zgoda wyrażona w określonym w niej celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością – raportujemy, analizujemy, sprawdzamy, rozliczamy się z podwykonawcami i wiele innych. Robimy to po to, aby dostarczać informacje o ekologii, ciągle poprawiać ich jakość, chronić się przed oszustwami związanymi z kradzieżą danych osobowych i podszywaniem się pod inne osoby.

W pewnym zakresie zbieramy i przetwarzamy dane po prostu dlatego, że przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas takie obowiązki, jak na przykład obowiązek przygotowywania sprawozdań z działalności lub prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Szczegółowe informacje zawieramy w treści Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, które znajdziesz w poniższych zakładkach:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA NA CZŁONKA STOWARZYSZENIAINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA NA CZŁONKA STOWARZYSZENIA PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIAINFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ DO NEWSLETTERA STOWARZYSZENIAINFORMACJA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZE STOWARZYSZENIEMINFORMACJA DLA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ KONTRAHENTA ORAZ OSOBY KONTAKTOWEJ KONTRAHENTAINFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA

Inspektor Ochrony Danych
Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD), Panią Katarzynę Lewandowską. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres:  lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska, w tym realizacji Państwa praw.