3. urodziny Stowarzyszenia Program Czysta Polska w Dniu Czystego Powietrza

Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. 14 listopada 2019 roku realizację pierwszych projektów rozpoczęło również Stowarzyszenie Program Czysta Polska, które świętuje właśnie swoje trzecie urodziny. Naszą misją jest informowanie, edukowanie i inspirowanie do działań, zachowań i postaw proekologicznych. Przez te trzy lata do Stowarzyszenia przystąpiło również ponad 300 tysięcy członków.

Dzień Czystego Powietrza obchodzony jest w Polsce od 2005 roku. Zanieczyszczenie powietrza jest dzisiaj jednym z największych problemów w Polsce i mamy jedną z najgorszych jakości powietrza w Europie. Dlaczego tak się dzieje?

Czym jest smog?

Słowo „smog” to mieszanka angielskich słów: „smoke” (dym) oraz „fog” (mgła). Można powiedzieć, że smog jest właśnie taką sztuczną mgłą, która utworzyła się w sposób nienaturalny, jako efekt działań człowieka oraz pewnych niesprzyjających okoliczności przyrody.

Co jest przyczyną smogu?

Główną przyczyną smogu jest tzw. niska emisja, która odpowiada za pojawienie się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, jak PM10 i PM 2,5 (czyli cząstki zawieszone w powietrzu, zawierające substancje toksyczne, m.in metale ciężkie), SO2 (czyli dwutlenek siarki), NOx (czyli tlenki azotu, odpowiedzialne za dziurę ozonową), metale ciężkie (czyli rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom), dioksyny (czyli związki chemiczne, odpowiedzialne za pojawienie się m.in. nowotworów).

Jakie są źródła tych zanieczyszczeń?

Gospodarstwa domowe odpowiadają za prawie połowę emisji pyłu, co jest skutkiem ogrzewania domów za pomocą węglainnych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. Niestety Polacy nadal palą muł i miał, ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Także palenie drewnem jest równie szkodliwe, jak węgiel. Źródłem zanieczyszczeń jest także transport, przemysł, a nawet rolnictwo.

Dlaczego powołano Stowarzyszenie Program Czysta Polska?

Zygmunt Solorz, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus, przedstawił swoją wizję uczynienia Polski czystą i powołał 3 lata temu do życia Stowarzyszenie Program Czysta Polska, które jest otwarte dla każdego zainteresowanego. Jego członkami zostały również spółki z Grupy.

Jaka jest misja Stowarzyszenia?

Misją Stowarzyszenia Program Czysta Polska, realizowaną m.in. przy wsparciu Grupy Polsat Plus, jest inicjowanie zmian, edukowanie społeczeństwa oraz nagłaśnianie ważnych tematów i akcji związanych z ekologią, ochroną środowiska i poprawą jakości życia.

Jakie są kluczowe projekty Stowarzyszenia Program Czysta Polska?

Stowarzyszenie Program Czysta Polska zainicjowało kampanię społeczną #ZaczynamOdSiebie, w ramach której wskazuje, że proste zmiany w naszym życiu mają ogromny wpływ na środowisko naturalne. Spoty kampanii były emitowane w kanałach Telewizji Polsat oraz w Internecie i mediach społecznościowych.

Jeden z ostatnich projektów to program „Czyste, Zielone Miasta”, który wpisuje się w ideę inspirowania i inicjowania zmian przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska. W trakcie tegorocznej, pilotażowej edycji, mapa działań objęła aż 45 polskich miejscowościach. Ta akcja, to nie tylko edukacja, ale również integracja mieszkańców i aktywizacja młodego pokolenia do zdrowego trybu życia w ekologicznym świecie.

Stowarzyszenie Program Czysta Polska uruchomiło także aplikację Czysta Polska. Jest darmowa i dostępna dla wszystkich, świetnie łączy rozrywkę oraz wiedzę z zakresu ekologii, umożliwia zapisanie się do Stowarzyszenia, pozwala także sprawdzić jakość powietrza w najbliższej okolicy.

Natomiast we współpracy z portalem Interia.pl realizowany jest program telewizyjny „Czysta Polska”.

Co robi Grupa Polsat Plus na rzecz środowiska?

Jako Grupa Polsat Plus promujemy najważniejsze tematy związane z ekologią. Najistotniejsze wydarzenia z bieżącego roku, to m.in.:

  • Koncert „Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski” na antenie Telewizji Polsat,
  • Edukacja ekologiczna na łamach magazynu „Brawo Ty!” dla abonentów Polsat Box i Plusa,
  • Produkcja filmu przyrodniczo-dokumentalnego pt. „Zwierzostan” we współpracy Polsat Box Go i Stowarzyszenia „Otwarte Klatki”,
  • Podcasty ekologiczne na Zielonej Interii.

Więcej o naszym zaangażowaniu przeczytacie na łamach Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polsat Plus za 2021 r.

Anna Suplewska-Kocyło
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Grupa Polsat Plus

Fot. Tomasz Kamiński Grupa Polsat Plus