Kraśnik: nowa energia dla zielonego miasta

W poniedziałek 26 września kontynuowaliśmy naszą akcję „Czyste, Zielone Miasta" w województwie lubelskim, odwiedzając tym razem Kraśnik. Podczas akcji sprzątania lasów oraz sadzenia drzewek licznie wspierali nas mieszkańcy, uczniowie oraz przedstawiciele władz miasta.

Zaplanowane w ramach akcji wydarzenia odbyły się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSIR) w Kraśniku. Dzięki wspólnej pracy zieleniec przy basenie i placu zabaw zyskał nowe nasadzenia w sumie około 120 drzew, wśród których znalazły się młode dęby oraz graby kolumnowe. Dodatkowo w zamian za przyniesioną makulaturę, rozdaliśmy mieszkańcom niemal 100 sadzonek drzew - dębów, modrzewi i sosen. Akcja sprzątania przebiegała bardzo sprawnie, zwłaszcza dzięki zaangażowaniu uczniów szkoły podstawowej. W trakcje pikniku odbyła się również zbiórka elektrośmieci, nakrętek, ekologiczne warsztaty oraz zabawy sportowe. W naszej akcji aktywnie wspierał nas burmistrz miasta - Wojciech Wilk.

 

Kraśnik: nowa energia dla zielonego miasta

Kraśnik położony jest niecałe 50 kilometrów od Lublina, na Wyżynie Lubelskiej, wzdłuż rzeki Wyżnicy. W mieście nie brakuje terenów zielonych, a mieszkańcy mogą korzystać zarówno z parków takich jak: Park im. św. Jana Pawła II, Park Tysiąclecia czy Park Paderewskiego i z terenów przy kraśnickim zalewie. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się także kompleksy leśne w tym Dąbrowy Bór oraz Rudki z wyznaczonymi ścieżkami do uprawiania turystyki pieszej lub biegania.

W zakresie ekologii Kraśnik stara się działać wielotorowo. Od kilku lat w mieście realizowany jest projekt "Nowa energia dla Kraśnika", w ramach którego mieszkańcy otrzymują dofinansowanie na zakup oraz montaż instalacji OZE takich jak: panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę lub kolektory słoneczne.

 

Kraśnik dba również o zieleń miejską, dzięki prowadzonemu w latach 2018-2020 programowi rewitalizacji. Działania polegały m. in. na usunięciu chorych drzew i krzewów, pielęgnacji istniejącej zieleni oraz licznych nasadzeniach. Wykonano trawniki, wysiano łąki kwietne, dostarczono i zamontowano: pergole, budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków oraz domki dla owadów.

Oprócz tego w przedszkolach i szkołach prowadzone są zbiórki zużytych baterii, makulatury, plastikowych nakrętek, konkursy i warsztaty, akcje sadzenia drzew, tygodnie ekologiczne, a także autorskie programy nauczycieli. Podejmowane są również akcje społeczne dla mieszkańców jak sprzątanie lasów i rzeki Wyżnicy, tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla zwierząt czy prowadzenie miejskiej pasieki.

Autor: Karolina Pawłowska
Fot. UM Kraśnik