Krosno Odrzańskie: nauka i ekologia idą w parze

We wtorek, 13 września, w ramach akcji "Czyste, Zielone Miasta" odwiedziliśmy Krosno Odrzańskie znajdujące się w województwie lubuskim. Zasadziliśmy wspólnie 343 drzewa i krzewy, a wspólne sprzątanie dało imponujący wynik - aż 500 kg zebranych śmieci!

W naszej akcji aktywnie uczestniczyły zarówno dzieci z Przedszkola nr 4 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, jak i pracownicy Urzędu Miasta, w tym burmistrz Krosna Odrzańskiego - Marek Cebula, a także lokalne grupy kulturalne i sportowe. Podczas pikniku posadziliśmy imponującą liczbę roślin, bo aż 343 drzewa i krzewy, wśród których znalazły się leszczyny, jałowce, lipy, brzozy, buki, derenie oraz kasztan jadalny. W zadrzewianiu wspierało nas Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie oraz Nadleśnictwo Brzózka. W trakcie pikniku wspaniałe efekty przyniosło również wspólne sprzątanie miasta, bo udało się nam zebrać aż 500 kg śmieci. Oprócz tego na uczestników wydarzenia czekały liczne gry i zabawy, atrakcją było także otwarcie naukowego placu zabaw z mini siłownią fitness.

 

Krosno Odrzańskie – nauka i ekologia idą w parze

Miasto położone jest w Dolinie Środkowej Odry u ujścia Bobru, wśród licznych jezior i leśnych kompleksów. Mimo, że na terenie gminy nie ma parków narodowych oraz rezerwatów, to jednak imponująca jest tutaj lesistość obszaru, która przekracza aż 52 proc. i jest wyższa od średniej krajowej niemal o połowę. W pobliżu miasta znajduje się także Gryżyński Park Krajobrazowy, który ze względu na dużą liczbę jezior, stawów, torfowisk i lasów, tworzy różnorodny ekosystem - prawdziwy raj dla wyjątkowych roślin oraz zwierząt. Bezpieczną ostoję znalazły tutaj płazy jak kumak nizinny, rzekotka ziemna, ryby oraz ptaki, a w tym błotniak stawowy, dzięcioł zielony oraz bocian czarny.

 

Poza bogactwem zieleni, Krosno Odrzańskie wyróżnia się dużą innowacyjnością w zakresie działań ekologicznych. Bez wątpienia świadczy o tym sukces miasta, które w projekcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, za swoją kampanię zajęło zaszczytne drugie miejsce. Na uwagę zasługuje także budowa nowoczesnego PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów), która rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Oprócz prowadzenia zbiórki trudnych w utylizacji odpadów, PSZOK będzie pełnił rolę punktu edukacji ekologicznej oraz informacji środowiskowej.

Nowoczesne podejście miasta do tematu ekologii widać również na przykładzie kreatywnego wykorzystania odpadów ściekowych. Pracownicy Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego przy wsparciu naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego opracowali sposób, jak szkodliwy osad powstający w procesie oczyszczania ścieków zamienić na coś pożytecznego. Efektem tej twórczej współpracy jest specjalny środek organiczno - mineralny stosowany jako nawóz odżywiający glebę. Oprócz tego, że preparat stał się sposobem na utylizację szkodliwego odpadu, to jeszcze dobrze wpływa na wyjałowioną ziemię i daje przedsiębiorstwu możliwość dodatkowego zarobku.

 

Gmina Krosno Odrzańskie wspiera swoich mieszkańców dążących do poprawy jakości powietrza w mieście poprzez dofinansowanie wymiany przestarzałych kotłów w ramach projektu „Czyste Powietrze”. Miasto dodatkowo prowadzi kampanię informacyjną na temat szkodliwego oddziaływania azbestu. Udzielając specjalnej datacji, nakłania właścicieli nieruchomości do jego usunięcia oraz właściwej utylizacji.

Autor: Karolina Pawłowska
Fot. UM Krosno Odrzańskie