Łabiszyn - kontynuuje królewskie tradycje

W piątek 30 czerwca ekipa „Czystych, Zielonych Miast” dotarła do Łabiszyna - miasta położonego w województwie kujawsko-pomorskim. Jedna z legend głosi, że w 1410 roku, po zwycięskiej bitwie pod Koronowem, do miasta przybył król Władysław Jagiełło, który na Wzgórzu Łabiszyńskim zasadził dwa dęby. Akcja „Czyste, Zielone Miasta” wpisze się więc w te królewskie tradycje.

Łabiszyńska Wyspa stała się miejscem naszych ekologicznych działań. Wraz z młodzieżą, seniorami oraz przedstawicielami władz miasta posadziliśmy wspólnie 100 drzew oraz krzewów, Nie zabrakło także miododajnych bylin w tym hortensji, krzewuszki oraz atrakcyjnych dla zapylaczy szałwii, rudbekii błyskotliwych i jeżówek. Podczas akcji wspierali nas harcerze oraz burmistrz Łabiszyna - Jacek Idzi Kaczmarek, który posadzony przez siebie dąb nazwał swoim imieniem, wpisując się w ten sposób w królewskie tradycje. Najmłodsi brali udział w ekologicznych warsztatach, gdzie wykorzystywali materiały z recyklingu. Z kolei Stowarzyszenie Kobiet z Pasją poczęstowało uczestników swoimi pysznymi wypiekami. Łabiszyn pozostawiliśmy zielony oraz czysty, zbierając w sumie 500 kg odpadów zmieszanych.

 

Łabiszyn - kontynuuje królewskie tradycje

Gmina Łabiszyn położona jest w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, co gwarantuje dużą różnorodność rzeźby terenu, gatunków gleb, szaty roślinnej oraz zwierzyny. Lasy, które są pełne jagód i grzybów, stanowią 36 proc. powierzchni gminy. Przez miasto przepływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy się z rzeką Brdą, tworząc malowniczą trasę spływu idealną dla początkujących kajakarzy, gdyż stopień trudności uznawany jest za łatwy. Miasto i gmina posiadają duży potencjał turystyczny zarówno pod względem krajoznawczym, jak i czynnego spędzania wolnego czasu (szlaki turystyczne, rowerowe i spacerowe).

 
 
Ciekawym obiektem przyrodniczym Łabiszyna jest potężny dąb szypułkowy zwany też „Dąbem Jagiełły". Według legendy to kilkusetletnie drzewo zasadził sam król Władysław Jagiełło, podczas powrotu z bitwy pod Koronowem w 1410 roku. Królewskie tradycje są wciąż podtrzymywane również w proekologicznych działaniach miasta.

Łabiszyn stawia na czyste powietrze i zdrowie mieszkańców, dlatego od 2012 roku organizowane są odbiory azbestu, a od 2018 dofinansowuje się wymianę źródeł ciepła (likwidacja kopciuchów). Łącznie udało się wymienić już ponad 114 pieców w ramach budżetu gminnego. Ponadto od 2019 roku w ramach programu Czyste Powietrze zrealizowano 150 instalacji. Z kolei dzięki dofinansowaniu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udało się przeprowadzić budowę 17-stu takich urządzeń.

 

W 2021 roku w Łabiszynie zrealizowano projekt EKOPRZYSTANEK, w ramach którego zrewitalizowano miejscowy przystanek PKS oraz zagospodarowano przestrzeń reprezentacyjną wjazdu do miasteczka. Prowadzono też szereg warsztatów edukacyjnych z Łabiszyńską Aktywną Młodzieżą o tematyce ekologicznej, m.in. w kontekście pożytecznej roli pszczół. Miasto inwestuje również w budki lęgowe dla ptaków.

 
Na obrzeżach Łabiszyna, w Załachowie, oddano niedawno zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych. W ostatnim etapie prac nasadzono ponad 16 tys. sadzonek krzewów oraz ponad 6 tys. sadzonek drzew, które tworzą piękną kontynuację terenów zielonych przy kompleksie leśnym.
 
Łabiszyn dysponuje systemem monitoringu jakości powietrza. Dzięki specjalnej aplikacji każdy mieszkaniec może w czasie rzeczywistym skontrolować jakość powietrza w obszarze miasta. Zainstalowano 5 sensorów, dzięki którym mierzone są podstawowe parametry jakości powietrza. System ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców oraz zainteresowanie problemem jakości powietrza. Regularnie prowadzone są też akcje sprzątania przestrzeni gminy.


Autor: Przemysław Szubartowicz
Źródło: UM Łabiszyn
Fot. UM Łabiszyn - Dagmara Wachowiak