Lublin - miasto zielonych inicjatyw

Finał tegorocznej edycji „Czystych, Zielonych Miast" odbędzie się w Lublinie 28 października. Mural antysmogowy oraz wspólne sadzenie drzewek stanowiło idealne zakończenie naszej akcji.

Finał akcji „Czyste, Zielone Miasta" w Lublinie rozpoczęliśmy od uroczystego odsłonięcia muralu antysmogowego, który powstał w centrum miasta, na budynku Astorii na rogu Al. Racławickich i ul. Lipowej. Mural zajmuje powierzchnię ok. 100 m2, a do jego stworzenia użyto 50 litrów farby. Przedstawia mapę Polski z zaznaczonymi miejscami, które odwiedziliśmy w ramach dwóch edycji naszej akcji. Jaśniejsze listki to miejsca odwiedzone w tym roku. W sumie od początku akcji było ich 62. W miejscu Lublina znajduje się liść lipy - co z jednej strony nawiązuje do sąsiadującej ulicy Lipowej ale także jednego z 14 pomników przyrody w Lublinie. Do namalowania muralu wykorzystano farbę fotokatalityczną, która dzięki zawartości dwutlenku tytanu, pod wpływem światła neutralizuje drobnoustroje oraz zanieczyszczenia, w tym groźne dla zdrowia tlenki siarki i azotu. Farba antysmogowa, co prawda nie jest w stanie zastąpić drzew, lecz może znacząco pomóc w oczyszczeniu powietrza w miastach. Obok sadzenia drzew oraz sprzątania miast stanowi świetne uzupełnienie naszej ekologicznej akcji.

 

Po odsłonięciu muralu przenieśliśmy się na tereny zielony w tzw. Rurach Jezuickich, gdzie wspólnie z mieszkańcami sadziliśmy drzewa. W akcję włączył się również zastępca prezydenta Lublina - Adam Szymczyk. W sumie posadziliśmy i rozdaliśmy 500 sadzonek, w tym lipy, klony, dęby czy sosny. W trakcie wydarzenia na najmłodszych czekały gry i zabawy z segregacji odpadów, ekologiczny labirynt oraz memory. Uczestnicy mogli także skorzystać z kranówki dostarczonej przez MPWIK w Lublinie.

Dziękujemy mieszkańcom, władzom miasta oraz pracownikom urzędu za udział w naszej akcji i wspólne ekologiczne działanie. Jesteśmy pewni, że z tego wydarzenia i wszystkich wcześniejszych wyrośnie wiele dobrego!

 

Lublin - miasto zielonych inicjatyw

Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski, to największe i najprężniej rozwijające się miastem po prawej stronie Wisły. Położony jest na skraju Wyżyny Lubelskiej, nad rzeką Bystrzycą. Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą formą terenu poprzez obecność wąwozów lessowych i głębokich dolin porośniętych roślinnością. To również ważny ośrodek akademicki oraz kulturalny, gdzie odbywają się międzynarodowe wydarzenia artystyczne, festiwale teatralne i muzyczne. W tym roku Lublin nosi również zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

 

Lublin stawia na rewitalizację oraz rozwój terenów zielonych. Jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził Zielony Budżet, czyli partycypacyjne narzędzie umożliwiające coroczną realizację projektów związanych tylko i wyłącznie z zielenią. W ramach Zielonego Budżetu, w porozumieniu z mieszkańcami, powstają nowe skwery kieszonkowe, tzw. "Miejsca dla Ciebie", które funkcjonowały dotychczas jako zapomniane nieużytki. Teraz przeistaczają się w zielone oazy służące wypoczynkowi.

Z każdym rokiem zmienia się również oblicze zieleni w pasach drogowych. Nie są to już wystrzyżone trawniki, lecz wielogatunkowe rabaty z krzewów i bylin, wpływające na wzrost bioróżnorodności i chroniące przed zanieczyszczeniami powietrza. W mieście odbywa się także tradycyjny wysiew łąk kwietnych, co przyjmowane jest z dużą aprobatą wśród mieszkańców. Projektowi towarzyszy kampania edukacyjna polegająca na wspólnych spacerach w pobliżu terenów z łąkami, warsztatach z budowania domków dla owadów. Dodatkowo, wyznaczono tereny oznaczone tabliczkami "tu kosimy rzadziej" informują mieszkańców o celowym pozostawieniu niekoszonych fragmentów. Takie przestrzenie mają wpłynąć na poprawę jakości powietrza w mieście oraz chronią przed zbyt dużym wysychaniem podłoża. Naturalne łąki kwietne stanowią także bazę pokarmową dla pszczół i pozostałych zapylaczy.

 

Zwiększanie powierzchni zieleni odbywa się także poprzez odbetonowywanie przestrzeni zabrukowanych. Zdejmowana jest kostka wokół mis drzew, co służy poprawie warunków ich życia oraz stworzeniu przestrzeni umożliwiającej wzrost i rozwój nowym sadzonkom. Rozszczelnianie nawierzchni tworzy dodatkową przestrzeń do absorpcji wody, a także poprawia estetykę ciągów pieszych.

Lublin troszczy się także o zwierzęta. W roku bieżącym w ramach projektów z budżetu obywatelskiego zakupiono m. in. 12 domków dla kotów wolno żyjących, 100 budek dla jerzyków, 20 schronów dla nietoperzy, 250 budek lęgowych dla drobnego ptactwa i 85 domków dla wiewiórek. Trafiły one do zarządców nieruchomości oraz placówek oświatowych. Zorganizowano również sieć miejsc przyjaznych zwierzętom, do których właściciele czworonogów mogą udawać się wraz ze swoimi pupilami. Zgłoszone do akcji lokale oznakowano specjalnymi naklejkami.

Autor: Karolina Pawłowska
Fot. UM Lublin/ Materiały prasowe Telewizji Polsat