Opole: przebojowe i zielone miasto

Do rozśpiewanego Opola z naszą akcją „Czyste, Zielone Miasta" dotarliśmy 4 września. Choć zwykle miasto kojarzy nam się głównie ze Stolicą Polskiej Piosenki, to w kwestii zieleni ma również wiele do powiedzenia.

Dzięki naszej akcji Opole wzbogaciło się o około 400 nowych drzew. Wśród sadzonek znalazły się jarzęby, klony, lipy, czereśnie, głogi, kaliny, śliwy, tarniny i jabłonie. 100 najwyższych, 3-metrowych drzew ufundował Zakład Komunalny w Opolu, a pozostałe Nadleśnictwo Opole i Lasy Państwowe. Naszą akcję wsparli mieszkańcy miasta i prezydent Opola - Arkadiusz Wiśniewski.

Przebojowe Opole to zielone Opole

Świadczy o tym przede wszystkim powierzchnia 100 hektarów zagospodarowanych terenów zielonych w mieście. Składają się na nie liczne parki, skwery oraz zieleńce. Dodatkowe 150 hektarów stanowi zieleń przyuliczna, osiedlowa oraz pobliskie lasy. Krajobraz Opola kształtuje przepływająca przez miasto Odra, a także cieki wodne jak Kanał Ulgi czy Kanał Wiński, tworzące wspólnie liczne zakola, meandry, a nawet wyspy (np. Wyspa Bolko i Wyspa Pasieka).

 

To właśnie na rzece znajduje się Wyspa Bolko, zwana kiedyś "Bolkową Kempą" - zielone płuca miasta, miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców oraz turystów. A wszystko za sprawą zieleni, licznych alejek, malowniczych stawów i kanałów, a także ścieżek pieszo - rowerowych zachęcających do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Na uwagę zasługuje również tradycyjny Park Nadodrzański czy zupełnie nowy Park 800 - lecia Opola, w którym posadzono około 3 tysięcy drzew oraz kilkanaście tysięcy krzewów, wraz z ogromną łąką kwietną będącą rajem dla pszczół, motyli oraz trzmieli.

Stolica województwa opolskiego może się pochwalić imponującą liczbą nasadzeń. Tylko w latach 2018 - 2021 w Opolu przybyło ponad 14 tysięcy nowych drzew w różnych częściach miasta, wzdłuż ulic czy na wyremontowanych skwerach i parkach. Ważnym aspektem zieleni miejskiej są także pojawiające się co roku kwietniki oraz mobilne łąki kwietne, które nie tylko podnoszą estetykę miasta, ale pełnią także ważną rolę dla owadów zapylających w mieście.

 

Opole dba również o czyste powietrze, dlatego oprócz dofinansowania do wymiany kopciuchów prowadzi kampanię "Sadza płonie. Czas zabija" jako kontynuację wcześniejszej akcji "Czyszczone kominy to mniejszy smog". Ich celem jest nakłonienie mieszkańców do regularnego czyszczenia i sprawdzania kominów, nie tylko ze względu na własne bezpieczeństwo ale także w trosce o nasze środowisko. Oprócz tego do poprawy jakości powietrza ma się przyczynić współpraca miasta z zakładem komunalnym oraz energetycznym, dzięki której dzieci i młodzież skorzystają z darmowych przejazdów transportem publicznym na zajęcia dodatkowe organizowane przez miejskie placówki.

Autor: Karolina Pawłowska
Fot. UM Opole - G. Naszkiewicz