Rybnik: początek ekologicznej zmiany

Stowarzyszenie Program Czysta Polska rozpoczęło 23 kwietnia swój nowych projekt „Czyste, Zielone Miasta", który ma propagować ekologiczne postawy oraz aktywizować mieszkańców do działań na rzecz środowiska. Akcja odbędzie się w 45 miastach z całej Polski. Jako pierwszy odwiedziliśmy Rybnik, gdzie powstał wyjątkowy mural namalowany farbami pochłaniającymi smog.

Osłonięcie wyjątkowego muralu na ul. Rzecznej w Rybniku, to jednocześnie moment inauguracji projektu „Czyste, Zielone Miasta". Na jego powstanie zużyto 50 litrów specjalnej farby fotokatalitycznej, która pod wpływem światła potrafi usuwać zanieczyszczenia z powietrza. Widniejące na muralu hasło „Tu wyrośnie coś dobrego", to nawiązanie do akcji Stowarzyszenia, które w ramach projektu będzie sadziło drzewo w polskich miastach, walcząc w ten sposób ze smogiem. Już podczas wizyty w Rybniku, udało się nam posadzić pierwsze drzewa i krzewy w dzielnicy Boguszowice, a także posprzątać wspólnie z mieszkańcami brzeg rzeki Rudy. Pomagali nam w tym mieszkańcy oraz władze miasta m. in. prezydent - Piotr Kuczera.

 

Rybnik: początek ekologicznej zmiany

Dlaczego na początek akcji wybraliśmy właśnie Rybnik? Przede wszystkim miasto prowadzi od lat różne, proekologiczne działania, które uczyniły z niego zieloną wyspą na tle Śląska. Widać to zarówno w przydomowych ogródkach, jak i w przestrzeni publicznej, gdzie pojawia się coraz więcej terenów zielonych. W planach są także kolejne przedsięwzięcia związane z ekologiczną zmianą.

 

Rybnik będzie stawiać na budowę ścieżek rowerowych, jako zachętę do korzystania z zeroemisyjnych środków transportu. Oprócz tego w mieście wprowadzono uchwałę „antysmogową", która mocno wpłynęła na zmianę sposobów ogrzewania budynków. Rybniczanie zaczęli korzystać m. in. z programu „Czyste powietrze", dzięki czemu wiele domów przeszło termomodernizację i wymieniono dużą ilość trujących „kopciuchów". Wyraźnie widać, że wśród mieszkańców Rybnika rośnie świadomość problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz jego wpływem na zdrowie. Akcje takie jak „Czyste, Zielone Miasta" dają im szansę by działać i zrobić ważny krok na rzecz ochrony środowiska w swoim najbliższym otoczeniu. 

Autor: Karolina Pawłowska
Fot. UM Rybnik (Michał Koczy)