Siemiatycze - miasto energooszczędne

19 września nasza akcja „Czyste, Zielone Miasta” zawitała do Siemiatycz, gdzie z liczną grupą mieszkańców, uczniów, seniorów oraz władz miasta posadziliśmy drzewa przy miejskim amfiteatrze oraz posprzątaliśmy okolice.

Edukowanie, inspirowanie i integrowanie - te trzy założenia naszej akcji miały odzwierciedlenie podczas wydarzeń w Siemiatyczach. Obecni licznie mieszkańcy, seniorzy oraz władze miasta wspólnie rozpoczęli sadzenie drzewek w okolicach miejskiego amfiteatru. W sumie udało się posadzić 30 brzóz oraz 5 świerków. Następnie ruszyliśmy na sprzątanie okolicy, gdzie zebraliśmy wielkogabarytowe odpady - fotel, tapczan, opony, meble, które zamiast do lasu powinny trafić do pobliskiego PSZOK-u. W strefie warsztatowo-eventowej czekało na nas mnóstwo atrakcji m. in. ekologiczne piosenki w wykonaniu dzieci, gry i zabawy przygotowane przez miasto, a także sadzonki dla uczestników rozdawane przez Nadleśnictwo Nurzec. Ważnym punktem wydarzeń było przygotowanie kul bokashi służących do ekologicznego oczyszczania wody. Od wielu lat kule trafiają do zalewów w Siemiatyczach, tak się stało również podczas naszej akcji - w sumie wrzuciliśmy aż 1000 sztuk. We wspólnych działaniach towarzyszyli nam włodarze miasta burmistrz Piotr Siniakowicz oraz jego zastępca Henryk Czmut.

 

Siemiatycze - miasto energooszczędne

Historia Siemiatycz, miasta położonego na południowym krańcu województwa podlaskiego, sięga XV wieku i była bardzo burzliwa. Dość wspomnieć o bitwie pod Siemiatyczami w 1863 roku, największym starciu powstania styczniowego, czy II wojnie światowej, kiedy to miasto straciło ponad 60 proc. zabudowy mieszkalnej. Na szczęście zachowały się atrakcyjne zabytki, wśród których warto wspomnieć o cerkwi prawosławnej, oranżerii z 1860 roku czy posągach sfinksów przy dawnej bramie wjazdowej do spalonego w XIX wieku (podczas powstania styczniowego) pałacu księżnej Jabłonowskiej.

Miasto angażuje się w wiele inicjatyw mających na celu ochronę środowiska, poprawę jakości powietrza i zwiększanie zielonych obszarów miejskich. Władze inwestują w energooszczędne źródła energii. Siemiatycze mogą się więc pochwalić małą elektrownią wodną oraz kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi montowanymi na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej w ramach termomodernizacji infrastruktury.

 

W Siemiatyczach promowane są również ekologiczne metody transportu - choćby poprzez rozwijanie sieci ścieżek rowerowych - a w centrum miasta można znaleźć dwa zielone przystanki obsadzone roślinnością, co wpływa na jakość powietrza i zapewnia cień w upalne dni. Zresztą w Siemiatyczach systematycznie przybywa drzew i krzewów, co znacząco zmienia krajobraz miasta. Dla przykładu: tylko w 2018 roku posadzono 10 tysięcy sztuk roślin.

W mieście organizowane są liczne akcje ekologiczne, takie jak „Wieczorny Przejazd na Czymkolwiek Ulicami Siemiatycz” czy „Siemiatyckie Sprzątanie Świata i Dzień bez Samochodu”, które angażują zarówno mieszkańców, jak i pracowników miejscowych zakładów pracy i jednostek samorządowych. Władze zachęcają też do recyklingu i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Osoby posiadające przydomowe kompostowniki mogą skorzystać z zniżek, a miasto aktywnie promuje edukację ekologiczną.

 

W 2015 roku w Siemiatyczach otwarto nowoczesną biogazownię, która wykorzystuje osady z oczyszczalni ścieków do produkcji energii na potrzeby miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego. W 2020 roku w Siemiatyczach powstało Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód z krytą pływalnią sportowo-rekreacyjną. Ten innowacyjny obiekt wykorzystuje technologicznie zaawansowane rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, takich jak energia słoneczna, geotermalna i odpadowa. Jest to pierwszy publicznie dostępny budynek pasywny w południowej części województwa podlaskiego, który otrzymał certyfikat budownictwa energooszczędnego.

Dzięki temu Siemiatycze nie tylko stwarzają możliwość rekreacji i rozwoju sportowego, ale także edukują mieszkańców na temat oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii.

Autor: Przemysław Szubartowicz
Fot. UM Siemiatycze