Strzelce Opolskie - bogactwo przyrody w środku miasta

16 miastem na trasie tegorocznej edycji "Czyste, Zielone Miasta", były Strzelce Opolskie, gdzie dotarliśmy w piątek 20 października. Miasto stanowi ostoję bogatej przyrody, z którą można obcować zarówno w parkach miejskich jak i okolicznych rezerwatach. Nasza akcja przyczyni się do powstania kolejnego czystego i zielonego zakątka, poprzez wspólne sprzątanie oraz sadzenie drzewek.

Jesienna aura nie zniechęciła mieszkańców i uczniów Strzelec Opolskich do udziału w naszej akcji. Z uczestnikami spotkaliśmy się przy ul. Marka Prawego skąd ruszyliśmy na akcję sprzątania, zbierając w sumie 50 kg śmieci. Wspólnie posadziliśmy też 10 drzewek, w tym dęby i klony. Z kolei uczestnikom akcji rozdaliśmy aż 150 sadzonek sosny. Ważnym punktem naszych działań było wysianie łąki kwietnej o powierzchni 150 m2 z nasion mrozoodpornych gatunków, które przetrwają zimę w postaci siewek. Wśród nich znalazł się m. in. nagietek, chaber bławatek, czarnuszka siewna, koniczyna, jeżówka i wiele innych. Na łące stanęły również 2 hotele dla owadów. O pożytecznych pszczołach mogliśmy wysłuchać prelekcji dr Benedykta Polaczka, wykładowcy Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. W akcję włączył się również burmistrz miasta - Tadeusz Goc.

 

Strzelce Opolskie - bogactwo przyrody w środku miasta

Strzelce Opolskie - formalnie gmina miejsko-wiejska, to stolica 80-tysięcznego powiatu strzeleckiego i jednocześnie największy ośrodek administracyjno-handlowym dla siedmiu gmin. Historia miasta sięga aż XIII wieku, kiedy to miało się rozwinąć z pierwotnej osady targowej, leżąc na ważnym szlaku handlowym Kraków-Wrocław-Drezno. Do 1532 r. Strzelce Opolskie były w posiadaniu książąt piastowskich. Po wygaśnięciu rodu przeszły pod panowanie austriackie. Pod koniec II wojny światowej zamek strzelecki - dawna siedziba opolskich Piastów - został kompletnie zniszczony, ale po dziś dzień można podziwiać jego imponujące ruiny, które wpisały się w krajobraz miasta.

 
 
Gmina położona jest na pograniczu województwa opolskiego ze śląskim, na zachodnim skraju Wyżyny Śląskiej i na Równinie Opolskiej, co wpływa na urozmaicone i zróżnicowane ukształtowanie terenu. Od całkowicie płaskiego obszaru w północnej części do falistego i pagórkowatego obszaru na południu. Dzięki zasobom geologicznym i przyrodniczym znajdują się tu tereny prawnie chronione, takie jak Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”, „Bory Stobrawsko-Turawskie” i rezerwaty „Płużnica”, „Tęczynów” oraz „Ligota Dolna”. Ten ostatni wyróżnia się specyficznym mikroklimatem, gdzie rosną niespotykane w regionie rośliny ciepłolubne, takie jak len austriacki, czosnek skalny czy ożanka pierzastosieczna. W rezerwacie można również spotkać ponad 500 gatunków motyli.

W otoczeniu posiadłości zamkowych założono park miejski w stylu angielskim, który jest chlubą Strzelec Opolskich i od nazwiska założycieli nosi nazwę Park Renardów. Znajduje się tu wiele rzadkich okazów drzew i krzewów, sprowadzonych już ponad 100 lat temu z całego świata oraz polany rekreacyjne, sieć alejek spacerowych i cieków wodnych wraz ze stawami. Można tu spotkać także wiele rzadkich gatunków grzybów. W Strzelcach Opolskich odnowiono w ostatnich latach Park Rybaczówka, który jest miejscem rekreacyjnym dla wędkarzy, rowerzystów i spacerowiczów oraz Park Leśny będącu kolejną odnowioną oazą spokoju i przyrody.

 
 
Gmina Strzelce Opolskie kładzie duży nacisk na działania ekologiczne, związane z poprawą jakości powietrza i wody. Realizowane są programy dotacyjne dla mieszkańców, inwestycje w termomodernizację, montaż OZE, rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz remonty ujęć wody przeznaczonej do spożycia. Gmina realizuje edukację ekologiczną w placówkach oświatowych poprzez projekty ekologiczne i ogólnorozwojowe.
 
Stale modernizowane jest także oświetlenie uliczne, oczyszczanie ścieków oraz prowadzony jest monitoring jakości powietrza na całym obszarze gminy. Zadbany jest również drzewostan, a z roku na rok przybywa terenów zielony i posadzonych drzew.

Autor: Przemysław Szubartowicz
Fot. UM Strzelce Opolskie