Czysta polska - Odcinek 122

Program Czysta gościł w Uniejowie gdzie odbył się szósty Earth Festiwal. Odwiedziliśmy ekostoiska, porozmawialiśmy z ciekawymi ludźmi, także wynalazcami dla których ekologia jest inspiracją do działania dla dobra naszej planety. W programie też: o walce ze złotymi algami. Czy słoma jęczmienna pomoże w walce ze złotą algą w starorzeczu Odry? W miejscowości Januszkowice zamontowano na rzece specjalny biostabilizator, który ma powstrzymać rozprzestrzenianie i namnażanie się inwazyjnego glonu. Ponad trzystukilogramowy łoś nie był w stanie wyjść o własnych siłach z błotnistego rowu w Wydminach na Mazurach. Zwierzę uratowali strażacy